Werkgroep bid- en devotieprentjes                 


Het afgelopen 4e kwartaal  2014 kwamen er weer heel wat bidprentjes binnen.
Er wordt wel eens gesproken over schoenendozen vol bidprentjes.
Onlangs werd er letterlijk een schoenendoos vol in het Heemhuys afgeleverd.
Het 9.000ste Wouwse prentje raakte daarmee in zicht.

Inmiddels is dat aantal bereikt, maar minder leuk is dat dit prentje juist dat van Cees Cuperus is:

Wij verwijzen u verder graag naar: Cees in memoriam

In de loop der tijd hebben Cees en zijn echtgenote Annelies als werkgroep bid- en devotieprentjes -we zouden bijna kunnen zeggen met veel devotie- maar liefst inmiddels 37.703 prentjes (25 oktober 2014) verzameld, waarvan  inmiddels 9.018 personen zijn geboren, hebben gewoond of zijn gestorven in één van de vier kerkdorpen Wouw, Heerle, Moerstraten of de Wouwse Plantage.

Het totaal van bidprentjes van buiten Wouw (of dubbel  binnen Wouw) bedraagt 28.685.

Wat ooit als een privé-verzameling van Cees en Annelies is begonnen, hebben zij in 2006 officieel aan de Vierschaer overgedragen.

Een toelichting op bijzondere vondsten dan wel bijzondere toevoegingen aan de collectie, is met enige regelmaat terug te vinden in ons tijdschrift in de rubriek "Uit de santenkraam van de Vierschaer".

De prentjes worden regelmatig vertoond op genealogische dagen en verzameldagen.
Persoonlijke inzage op verzoek is zeker mogelijk en personen die genealogisch onderzoek naar hun familie verrichten
kunnen een kopie van het relevante  prentje krijgen.
U kunt daarvoor per e-mail contact opnemen. (zie onderaan deze pagina)

Wij verwijzen u bovendien ook graag naar de door de werkgroep samengestelde flyer:

Flyer werkgroep bidprentjes

Bid- en devotieprentjes          

Een bidprentje (gedachtenisprentje) is een klein prentje dat binnen de katholieke kerk als herinnering aan een overlijden wordt uitgegeven.
Op het prentje wordt de naam, titel, geboorte- en sterfdag van de overledene vermeld.
Het gebruik van een bidprentje komt bijna uitsluitend voor onder katholieken.

Een devotieprentje of  ook wel genoemd een heiligenprentje, is in zuivere vorm een prentje met een afbeelding van Jezus, Maria of een andere heilige en vervolgens op de achterkant een gebed.
We kennen ook wel de naam Santje.
Eigenlijk wel logisch aangezien -zoals net gezegd- de voorzijde altijd een afbeelding van een heilige draagt: santje is verbasterd uit sanctje en sanctje op zijn beurt is afgeleid van sanctus, ofwel latijns voor heilige.

In taalgebruik lopen de begrippen bidprentje en devotieprentje echter vaak door elkaar.

AFBEELDINGEN BIDPRENTJES:

Door een muisklik op foto-album bidprentjes kunt een indruk krijgen van de bidprentjes.
Gelet op de enorme verzameling is dit evenwel maar een kleine indruk.

                                foto-album bidprentjesMocht u misschien nog bid- of devotieprentjes hebben dan zijn wij altijd geïnteresseerd!

Ook dan kunt u ons e-mailen:    klik hier om te e-mailen                                                                           BIDPRENTJE ZOEKEN

Via de onderstaande link 'registratie bidprentjes Wouw' kunt u  zoeken of er een bidprent je in de verzameling aanwezig is.
Voor alle duidelijkheid, u treft er geen afbeelding aan, maar u kunt via de zoekoptie in de bovenbalk wel kijken of het prentje aanwezig is.
(als de zoekbalk niet aanwezig is, kies dan voor: bewerken --> zoekbalk tonen) (of druk op ctrl + f om te zoeken)
Trefwoorden in 'zoeken' zijn op allelerei manieren in te geven: alleen de achternaam, of de voornaam met achternaam, geboortejaar of geboortedatum, overlijdensdatum etc.
Het document wat u via de link aantreft bevat alleen de prentjes uit de voormalige gemeente Wouw  zelf (geboren, gewoond of overleden):

Registratie bidprentjes Wouw
                                                                                        (update 25 oktober 2014)