werkgroep archeologie / kasteel van wouw

De werkgroep archeologie / kasteel van Wouw bestaat uit Kees Hoendervangers, René Hermans, Ron Bakx en Gerard Haast.
De werkgroep houdt zich met name bezig met de kasteelweide, maar houden ook graafwerkzaamheden in de gaten
om te kijken of er mogelijk sprake is van interessante, archeologische zaken.


West-Brabant staat bekend als een grote witte vlek op de kaart als het op archeologie aankomt.
Vaak werd en wordt gezegd er was niets, dus er is niets.
Dat dit eerder komt door het feit dat nauwelijks of geen (structureel) archeologisch bodemonderzoek werd verricht,
bleek wel toen de Vierschaer eind jaren 80 veldverkenningen organiseerde binnen de voormalige gemeente Wouw.
Tot een ieders verrassing werden toen diverse vuurstenen artefacten aangetroffen.
Een artefact is in archeologische termen een door de mens gemaakt voorwerp.
Analyse door de tegenwoordige Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed leerde al snel dat de meeste gevonden voorwerpen
uit het neolithicum stamde en dus vele, vele duizenden jaren oud waren.
Het neolithicum begon omstreeks 11.000 v.Chr. en deze periode kenmerkt zich vooral door het feit dat de mens langzaam
veranderde van rondtrekkende jager naar landbouwer en veeteler en zich daarvoor in nederzetttingen vestigde.
Inherent aan deze ontwikkeling is het feit dat juist in die tijd veel gebruiksvoorwerpen werden gemaakt.

Tijdens de door de Vierschaer georganiseerde veldverkenningen eind jaren 80 werden verder nog sporen aangetroffen
uit zowel de Romeinse tijd als uit de Middeleeuwen.

Alle vondsten zijn opgenomen in het landelijk Archis-systeem.
Archis staat voor het Archeologisch-Informatie-Systeem van de eerdergenoemde Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Melding van archeologische bodemvondsten is op basis van de Monumentenwet 1988 verplicht.

Op dit moment zijn er geen opgravingen, maar de werkgroepleden zijn zeker alert als er graafwerkzaamheden binnen de vier dorpen plaatsvinden.
Mocht er met die graafwerkzaamheden iets interessants vrijkomen, dan zal de werkgroep dat melden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Er zijn naar idee van de werkgroep diverse plaatsen aan te wijzen die archeologisch gezien interessant kunnen zijn.
Zo zijn daar sowieso de oude dorpskernen, Goed Smallebeke in Wouw, de Gageldonkse goederen en ook de Ouborg.


het kasteel van WouwHet grootste archeologisch monument wordt natuurlijk gevormd door de restanten van het eens zo roemruchte kasteel van Wouw.
De kasteelweide is dan ook officieel aangewezen als een archeologisch monument.STICHTING KASTEEL VAN WOUW


Op 9 mei 2011 is de Stichting Kasteel van Wouw opgericht.
De stichting heeft tot doel om de rijke geschiedenis van het kasteel zo breed mogelijk uit te dragen.
Zoals u op de website van het Kasteel van Wouw kunt lezen, is de oprichtingsdatum 9 mei een speciale datum:
op 9 mei 1583 vond tijdens de 80-jarige oorlog de belegering van het kasteel door de Spanjaarden plaats en
in 2011 is het tevens precies 100 jaar geleden dat het laatste gebouw op het kasteelterrein verdween.

Wij nodigen u graag uit om een kijkje te nemen op: 

website van het kasteel van Wouw.


In november 2012 is van de stichting  Kasteel van Wouw  het boek
Kasteel van Wouw
verschenen.

Dit prachtige, 279 pagina's tellende boek beschrijft de geschiedenis  van en rondom het kasteel werkelijk in al  zijn facetten.

Voor een verdere omschriijving:

winkel de Vierschaer