Het logo en de naam van De vereniging              
 

 Logo:                       


                                                                                                 VAN:

Gemeentekaart Wouw (zie ook hoofdpagina)                         

                                                                         NAAR:
                                                   Silhouet van deze kaart
                                                                           MET:





Wouw
Heerle
Wouwse Plantage
Moerstraten
                                                                          NAAR:

                                                   

                       "De Vierschaer"


                        Het logo bestaat uit een silhouet van de kaart zoals u die kunt vinden op de home-pagina.
                        In deze kaart zijn de grenzen aangegeven van de voormalige gemeente Wouw.
                        In het logo is voorts een 4 verwerkt, wat verwijst naar de naam van vereniging De Vierschaer,
                        alsmede naar het samenkomen van de vier kerkdorpen middels vertegenwoordiging in onze vereniging.


  Naam:                      


In de meest oorspronkelijke vorm kennen we de vierschaar als banken die buiten in een vierkant werden geplaatst en waar rechtspraak plaatsvond.
In het midden stond dan de beschuldigde en op de banken namen de schepenen plaats om hun oordeel te vellen en recht te spreken.
Rondom de banken werden touwen gespannen.
Gespannen ofwel geschoren: waar de naam vierschaar van is afgeleid.
In latere betekenissen zien we de basis wel terugkeren, maar wordt bedoeld het gebouw waar rechtspraak plaatsvond of nog breder:
het dorp of het gebied (van meerdere dorpen) waar men namens de heer van de heerlijkheid of namens de markies van het graafschap, de rechterlijke bevoegdheid voor hun gebied mocht uitvoeren.
Meestal vond rechtspraak plaats door de schout en schepenen die tevens het bestuur vormde.
Een zogenaamde volle schepenbank bestond uit 6 schepenen die de jury vormden en uitspraak deden.
De schout fungeerde daarbij als aanklager.
De bevoegdheid bleef meestal beperkt tot de lagere rechtspraak waarbij civielrechtelijke zaken werden uitgevochten, of kleine strafrechtelijke zaken afgehandeld konden worden, waarvoor alleen een bepaalde hoogte van een geldboete gold.
Zowel Wouw en Moerstraten, die beiden een vierschaar hadden, hebben -anders dan gebruikelijk- periodes gekend waarin zij ook hogere rechtspraak mochten uitoefenen namens de heerlijkheid (en later het markiezaat)  Bergen op Zoom.
Met deze hogere bevoegheid mochten zij ook strafrechtelijke zaken afhandelen tot zelfs tot aan de doodstraf.