De vereniging                 


Onze vereniging telt per 1 januari 2018 392 leden, die aan diverse activiteiten 
en/of werkgroepen (kunnen) deelnemen.

In het navigatie-menu links hierboven vindt u meer over deze activiteiten en werkgroepen.

Indien u interesse heeft voor de vereniging dan kunt u voor slechts  € 20,- (bedrag 2023) per jaar lid worden
als u een machtiging afgeeft voor incasso.
(Als u zelf wenst te betalen via een betaalopdracht aan de bank betaalt u € 22,- (bedrag 2023) per jaar.)

Als lid ontvangt u sowieso automatisch het tijdschrift en de nieuwsbrief.


Zoals gezegd kunt als lid bovendien deelnemen aan activiteiten en/of werkgroepen van de vereniging.

Kijk eens verder op onze website , verdwaal in de geschiedenis
en ontdek onze heemkundekring!


Als u lid wil worden:
een e-mail is voldoende.
U krijgt dan het lidformulier per e-mail toegezonden:  (of per post indien gewenst)

                               


    het bestuur              


                                                          Het bestuur van de vereniging bestaat uit:


 Voorzitter:  André Dingemans   
 Secretaris / penningmeester /webmaster:  Toon Schijven  
 Bestuursleden:  Vacant
 
                                                                                            privacyverklaring