Ontstaan van de heemkundekring                      


In 1982 werden vele activiteiten georganiseerd i.v.m. het 750 jarig bestaan van het dorp Wouw.          
Al deze activiteiten voor de Wouwse samenleving waren gericht op de Wouwse geschiedenis,
cultuur, samenleving en gedachtegoed.
Uit deze achtergrond ontstond het idee dit voort te zetten in een heemkundevereniging
en op 10 september 1982 werd heemkundekring " De Vierschaer" opgericht.
Het doel van de vereniging is dan ook het onderzoeken, beleven, motiveren en stimuleren van de cultuur en het gedachtegoed van de kerkdorpen Wouw, Heerle, Wouwse Plantage en Moerstraten.

Wij hopen dan vooral ook dat onze website daar een steentje aan mag bijdragen.

Via het navigatiemenu linksboven kunt u ontdekken wat de vereniging zo allemaal doet en bezighoudt,
of andere wetenswaardigheden vinden.

                   Correspondentieadres de Vierschaer:
                    van Goghlaan 7                                                           

                    4703 JA Roosendaal                                                    
                                                                                                         

                                                                                        
                                                                              

                                        Wouwse heemkundekring vindt eindelijk onderkomen
                                                        25 mei 2021:klik hier


                                                                                                                                              
Onze vereniging heeft 329 leden (1-1-2023) en is gericht op behoud en het uitdragen van onze lokale geschiedenis. U wilt dat ook? Wordt dan lid via de button links <---Kaart van de gemeente Wouw omstreeks 1868


                        
                                                                      
       
Oud gemeentewapen Wouw en sedert 2005 bij collegebesluit dorpswapen van Wouw

In het voormalige gemeentehuis van Wouw -meer bepaald de werkkamer van de burgemeester- bevond zich de 'oorkonde' die bij het gemeentewapen behoorde als bewijs dat het wapen werd ingeschreven in het register van de Hoge Raad van Adel:

"De Hooge Raad van Adel, gebruik makende van de macht aan denzelven verleend, bij besluit van den 20sten Februari 1816, bevestigt bij dezen de gemeente Wouw ingevolge het, door haar gedaan verzoek, in het bezit van het navolgende wapen, zijnde coupé partis, het eerste van sabel beladen met een leeuw van goud, het tweede van keel beladen met drie pals van goud, het onderdeel des coupés van synopie beladen met drie macles van goud, staande twee en een."


                                                               


De dorpsvlag van Wouw en voorheen de gemeentevlag

De gemeentevlag werd ingesteld bij raadsbesluit van 28 juni 1974. Toen werd een omschrijving van de vlag gegeven:

,,Een broeking van zwart en groen en een vlucht van rood en groen met daarop een geel kruis,
waarvan de armdikte 1/6 van de vlaghoogte is.”

Er werd ook een motivatie gegeven bij de kleuren die gebruikt zijn.
Het gaat om de kleuren die ook in het gemeentewapen verwerkt zijn: geel, zwart, rood en groen.
De patroonheilig als schildhouder op dit gemeentewapen voert een kruis en dat is het hoofdmotief waarom op de vlag een kruis prijkt. Tegelijkertijd wordt hiermee de centrumfunctie van het dorp Wouw aangeduid in de toen nog zelfstandige gemeente.

De andere kleuren van het wapen zijn eveneens in de vlag verwerkt.
Het groen zou daarbij als symbool voor het ‘woud’(Wouw) en ‘Plantage’ duidelijk naar voren komen.
(tekst René Hermans)

  


Website van het Kasteel van Wouw                         

Website Molen 'de Arend'
                                                                                                                
                                                                               
privacyverklaring